Ի՞նչ է TikTok-ը և ինչպե՞ս է աշխատում նրա ալգորիթմը

Ընդամենը 4-ամյա TikTok հավելվածը մոտ ապագայում կունենա 2 միլիարդ ներբեռնում ամբողջ աշխարհում։

Ռեկորդային արդյունքներ ունեցող հավելվածը լայն տարածում է գտել նաև հայկական միջավայրում։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի այս անգամ խոսել հենց նրա մասին։

Նախ հասկանանաք՝ ինչպե՞ս է ընկալվում TikTok-ը հայկական իրականության մեջ։

Ուրեմն, հայկական լսարանը բաժանվում է 2 մեծ խմբի։

1-ին խմբի մարդիկ՝

Նրանք սովորաբար Millennials (1981–1996 ծնվածներ) սերնդի ներկայացուցիչներն են։

2-րդ խմբի մարդիկ՝

Իհարկե Gen Z սերնդի (1996–2015 ծնվածները) մարդիկ։

Ի՞նչ է տիկ տոկը

TikTok-ը սոցիալական հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել կարճ, պարային, lyp-sinc (հայերեն չեմ փորձելու թարգմանել), ծիծաղաշարժ,ժամանցային,դուետային և այլ տիպի տեսանյութեր` մինչև 60 վարկյան տևողությամբ։

Շարունակությունը կարդացեք այստեղ

--

--

AIST — a software agency based in Yerevan, Armenia. Since 2016 we provide web and app development and design services. https://aist.global/en

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AIST Global

AIST Global

AIST — a software agency based in Yerevan, Armenia. Since 2016 we provide web and app development and design services. https://aist.global/en