7 SEO թրենդ, որ պետք է իմանալ 2020թ․-ին

եղել բիզնեսի զարգացման գործում։ Սա այն է, ինչ պետք է հաշվի առնեն բիզնեսի սեփականատերերը կամ մարքեթոլոգները։ Վեբ դիզայնը, քոնթենթը և կայքի այլ ասպեկտները կարևոր են, բայց եթե ցանկանում եք, որ Ձեր բիզնես կայքը հայտնվի որոնողական համակարգերի (օր․՝ Google-ի) գլխավոր արդյունքներում, կարևոր է հետևել օպտիմալացման կանոններին։

Google-ի ալգորիթմը, ինչպես Facebook-ինը, անընդհատ փոփոխվում է՝ նպատակաուղղված ընթերցողների կամ օգտագտերերի կարիքների բավարարմանը և օգտվողներին առցանց ապահով փորձի տրամադրումը: Ստացվում է, որ ամեն տարի նոր թրենդներ են առաջ գալիս, որպեսզի օգտատերերին հրաշալի փորձ ապահովեն և պատասխանեն նրանց հուզող հարցերին։

Այս SEO միտումներն օգտակար են բիզնես կազմակերպությունների, մարքեթինգի փորձագետների և ամենակարևորը՝ SEO մասնագետների համար։ Ծանոթացե՛ք ամենակարևոր SEO միտումներին, որոնց պետք է հետևել։

#1 Որոնում զրոյական քլիքով (Zero-click Searches)

Նախկինում ընկերությունները ձգտում էին հասնել նրան, որ իրենց կայքը հայտնվի Google-ի որոնման արդյունքների առաջին էջում։ Լինել Google-ի առաջին էջում կնշանակի, որ Ձեր կայքը վստահելի է, և որ Դուք հետևել եք ։

2020 թվականին Google-ի առաջին էջում լինելը նպատակ չէ։ Նպատակն է գլխավորել Google-ի որոնման արդյունքները։ Իսկ ի՞նչ է դա նշանակում։ Կար մի ժամանակ, երբ Google-ը հոդվածներ էր տեղադրում որոնման արդյունքների վերևում: Այն հայտնի էր որպես 0 արդյունք և ներգրավված չէր էջի 10 արդյունքների մեջ: Սա օգտագործվում էր, երբ օգտատերը որևէ հարց էր տալիս։ Ստացվում է այնպես, որ Google-ը պարզապես տրամադրում էր կայք, որն ունի օգտատիրոջ հարցի ուղղակի պատասխանը:

Երբ կայքը հայտնվում է 0 արդյունքում, այն ցույց է տալիս քոնթենթի սնիպետ, որ հայտնի է առաջարկվող սնիպետ (Featured Snippet) անվամբ։

Google-ն առաջարկում է մեր հոդվածներից մեկը

Ներկայումս Google-ի առաջարկվող սնիպետն այլևս 0 արդյունք չէ։ Այն ներառվել է որոնողական համակարգի էջի 10 արդյունքների մեջ։ Google-ի որոնման արդյունքներ գլխավորելը ենթադրում է 54,28% քլիք, ինչն էլ իր հերթին կբարձրացնի կայքի այցելությունների թիվը։

--

--

AIST — a software agency based in Yerevan, Armenia. Since 2016 we provide web and app development and design services. https://aist.global/en

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AIST Global

AIST Global

AIST — a software agency based in Yerevan, Armenia. Since 2016 we provide web and app development and design services.